Riina Hosio

Kuva: Mikko Malmivaara
Kuva: Mikko Malmivaara

Riina Hosio on Helsingissä asuva rovaniemeläislähtöinen kansantanssija, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja (AMK). Hän tanssii, esiintyy, koreografioi, opettaa ja tuottaa tanssitaiteen freelancerina erityisosaamisenaan suomalainen kansantanssi. Hosio painottaa työssään kehollista kommunikointia, kansanperinteen itseisarvoa, kansanmusiikin ja kansantanssin yhteyttä sekä tanssilajien välistä yhteistyötä.

”Kansantanssija”-nimikkeen konnotaation laajentaminen on yksi Hosion keskeisimpiä taiteellisia tavoitteita.

Liikkeellinen kotini on kansantanssissa.
Kulttuuristen juurien seuraaminen on ihanaa ja surkeaa, tärkeää ja ihmetystä herättävää. Perinne, periytyvät tavat ja mielikuvat vaikuttavat nykyhetkeen.

Niiden ymmärtäminen laajentaa ihmisen aikahorisonttia.”

Hosio on kysytty tanssinopettaja niin kansantanssikentällä kuin sen ulkopuolella. Vahvasti verkostoitunut Hosio pyrkii lisäämään kansantanssin tunnettuutta omalla taiteellisella näkemyksellään. Opetus- ja ohjaustyössään Hosio pyrkii madaltamaan tanssiharrastuksen aloittamisen kynnystä.

Tanssijuus on minulle hamuavien juurien matka omassa kehollisessa olemisessani.
Se on ihmisyyttä: tapa olla olemassa, vastaanottavaisena, liikkeellisenä ja ilmaisevana olentona. Tanssijaihminen minussa aistii, kommunikoi ja ajattelee joka solullaan globaalisella spektrillä, keräten ja vapauttaen tunteitaan kehossa tanssin kautta.

Elämän totuus lienee jossain kehojen ulkopuolella. Kuitenkin juuri kehonsa kautta ihminen kokee elämänsä ja osallistuu maailmaan tietoisen mielen kytkeytyessä kehon sopukoihin.