Riina Hosio

Kuva: Mikko Malmivaara
Kuva: Mikko Malmivaara

Riina Hosio on Vantaalla asuva rovaniemeläislähtöinen kansantanssija, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja (AMK). Hän tanssii, esiintyy, koreografioi, opettaa ja organisoi tanssitaiteen freelancerina erityisosaamisenaan suomalainen ja karjalainen kansantanssi.

”Kansantanssija”-nimikkeen konnotaation laajentaminen on yksi Hosion keskeisimpiä taiteellisia tavoitteita.

Hosio painottaa työssään kehollista kommunikointia, kansanperinteen itseisarvoa, kansanmusiikin ja kansantanssin yhteyttä sekä tanssilajien välistä yhteistyötä. Esittävien taiteiden rinnalla Hosio pyrkii vahvistamaan tanssikulttuuria yleisesti, joskin näkökulmanaan usein perinnetanssit ja elävä perinne.

Kansantanssiin hän suhtautuu ajassaan kiinniolevana ilmiönä ja taidemuotona, jonka ehdoton voimavara on historiatietoisuus ja taiteen siirtyminen eteenpäin suullisena tietona.

Liikkeellinen kotini on kansantanssissa ja kansanperinne on osa luovaa kieltäni.
Kulttuuristen juurien seuraaminen on ihanaa ja surkeaa, tärkeää ja ihmetystä herättävää.

Perinne, periytyvät tavat ja mielikuvat vaikuttavat nykyhetkeen, siksi niiden ymmärtäminen laajentaa ihmisen aikahorisonttia.”

Hosio on kysytty tanssinopettaja niin kansantanssikentällä kuin sen ulkopuolella. Vahvasti verkostoitunut Hosio pyrkii lisäämään kansantanssin tunnettuutta omalla taiteellisella näkemyksellään. Opetus- ja ohjaustyössään Hosio pyrkii madaltamaan tanssiharrastuksen aloittamisen kynnystä.